Contul de execuție al bugetului local- venituri 31.12.2018