MESAJUL PRIMARULUI

CUVÂNT ÎNAINTE

Stimați cetățeni

Am fost conștient încă de la început și sunt conștient și astăzi că administrația publică are obligația să gândescă și să propună comunității proiecte de dezvoltare pe termen scurt, mediu și lung, care să respecte principiile unei dezvoltări durabile ținând cont de resursele aflate la dispoziția acesteia.

Proiectele care au fost implementate, cele care sunt în implementare, precum și cele viitoare au menirea de a îmbunătăți viata dumneavoastă și de a oferii perspectivă favorabilă dezboltării econimico- sociale și culturale a localității noastre.

Pe lângă proiectele prioritare , adminitrația locală conștientizează importanța dezvoltării economice, sociale și culturale a comunei Cojasca, sprijinind în acest sens inițiative econimice, sociale și culturale. Atragerea investitorilor, care prin capitalul financiar investit, crează noi locuri de muncă, devine în acest moment prioritatea agendei de lucru a adminitrației locale. Ne propunem îmbunătățirea continuă a calității vieții și creșterea bunăstării atât pentru generațiile prezente, cât și pentru cele viitoare.

Doresc ca, comuna Cojasca să devină o comună animată ,curată, cu o infrastructură modernă, cu activități educațional-culturale intense, o activitate economică ascendentă, prin procese de reinventare și reconectare a unei comune noi, vibrantă în care comunitatea va beneficia de un nou mod de a trăi ca urmare a măsurilor luate pentru acoperirea nevoilor populației și calității mediului.

Pentru reușita acestei misiuni trebuie parcurs un proces axat pe participare, colaborare, consultare publică, planificare rațională, capacitate de organizare și efort susținut. Acest proces trebuie să ducă la transformarea comunei Cojasca într-o comunitate modernă, europeană, dinamică și prosperă.

Sper ca fiecare cetățean să-ți facă o imagine clară asupra direcțiilor de dezvoltare a comunei Cojasca și să participe activ la aducerea acestei zone în rândul comunelor prospere.

Vă mulțumesc pentru tot sprijinul acordat și îmi doresc să ne bucurăm în continuare de fiecare proiect realizat. Sper ca locuitorii comunei Cojasca să nu rămână impasibili și să contrubuie constant la procesul de dezvoltare al comunei noastre, astfel să ne putem îndeplini gândurile și aspirațiile .

Cu respect

Primarul Comunei Cojasca, județul Dâmbovița

Bamboi Marcel

Departamente

Asistenta sociala

text

Fiscalitate

text

Registrul agricol

text

Situatii de urgenta

text

Starea civila

text

Taxe si impozite

text

Hello