1. CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALĂ ÎN CARE SE ORGANIZEAZĂ ALEGERI LOCALE PARȚIALE PENTRU CONSILIUL LOCAL
  2. LEGISLATIE
  3. DOCUMENTE UTILE
  4. HOTĂRÂRI B.E.C
  5. PROCESE-VERBALE B.E.C
  6. COMUNICATE
  7. CANDIDAȚI
  8. REZULTATE
  9. CONTACT

1. CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALĂ ÎN CARE SE ORGANIZEAZĂ ALEGERI LOCALE PARȚIALE PENTRU CONSILIUL LOCAL

Județul Dâmbovița BECJ

Președinte: jud Mihalcioiu Carmen Elena

Locțiitor: jud. Diaconescu Mihaela.

Adresa: Incinta Instituției Prefectului, Piața Tricolorului

Etajul 2, camera 28, municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița

Tel: 0245 222777, Fax: 0245 220714, Email: bj.dambovita@bec.ro

Comuna Cojasca

BECL:

Președinte: Muraru Georgiana

Locțiitor: Eftene Florin

Adresa: Primăria Comunei Cojasca (sala de ședințe), Strada Principală, nr.277, jud. Dâmbovița

Tel: 0245 671565, Fax: 0245 671565, Email: db.cojasca@bec.ro

2. LEGISLATIE

3) DOCUMENTE UTILE

4. HOTĂRÂRI B.E.C

5. PROCESE-VERBALE B.E.C

6. COMUNICATE

7. CANDIDAȚI

8. REZULTATE

9. CONTACT

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE COMUNALĂ COJASCA NR. 22

Sediul: Primăria Comunei Cojasca (Sala de sedințe) Comuna Cojasca, str. Principală, nr. 277, județul Dâmbovița

Contact: Tel: 0245671565,
Fax: 0245671565
E-mail: db.cojasca@bec.ro

Președinte B.E.C.L.- D-na judecător Muraru Georgiana- .- tel. 0720879319
Locțiitor B.E.C.L.- d-nul judecător Eftene Florin
Personal Tehnic auxiliar: Bindoiu Mihaela- tel. 0784272868