Contul de execuție al bugetului local -cheltuieli 31.12.2018