Notă explicativă la situațiile financiare -31.12.2018