CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL- CHELTUIELI 30.09.2018