Contul de execuție al bugetului local -CHELTUIELI 30.06.2019